Hlavné menu

Akreditácie pre SPOD a SK a sociálne služby

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR rozhoduje o udelení akreditácie, o predĺžení platnosti akreditácie, zmene akreditácie a o zrušení akreditácie:

  • pre vykonávanie opatrení v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a
  • v oblasti sociálnych služieb.


Akreditačná komisia

Kontaktná adresa:
Akreditačná komisia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

Tajomníčka pre oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
PhDr. Zdenka Telgárska Ďuricová, zastupuje Mgr. Tomáš Morávek
tel.: 02/20461007
e-mail: tomas.moravek@employment.gov.sk

Tajomníčka akreditačnej komisie pre oblasť sociálnych služieb:
JUDr. Jana Partlová
tel.: 02/2046 3132, 0905 553 369
e-mail: jana.partlova@employment.gov.sk

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti