Hlavné menu

Hospodárska a sociálna rada SR

Hospodárska a sociálna rada SR bola zriadená zákonom č. 103/2007 Z. z. ako konzultačný a dohodovací orgán vlády a sociálnych partnerov na celoštátnej úrovni.

Sociálny dialóg je permanentný proces, ktorý sa začal v októbri 1990 zo slobodnej vôle troch strán - vlády, zamestnávateľov a odborov.

Cieľom činnosti rady je podpora účinného sociálneho dialógu na celoštátnej úrovni medzi štátom a zamestnávateľmi a zamestnancami. Rada je demokratický nástroj riešenia hospodárskeho a sociálneho rozvoja, rozvoja zamestnanosti a zabezpečenia sociálneho mieru.

Kontakt:

Mgr. Viera Becková
tel.: 02/ 2046 1816
e-mail: viera.beckova@employment.gov.sk

Všetko o Hospodárskej a sociálnej rade SR

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk