Hlavné menu

Spoločný sekretariát poradných orgánov

Výbory

Kontakt

Spoločný sekretariát poradných orgánov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

tel.: 02/20463116
e-mail: sspo@employment.gov.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk