Hlavné menu

Sociálne poistenie a dôchodkový systém

Úlohou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je zaistiť pokojnú budúcnosť pre všetkých. Rezort tvorí legislatívu v oblasti sociálneho poistenia a dôchodkov tak, aby ochránilo veľkú časť obyvateľstva pred rizikami v živote a zároveň zabezpečilo spravodlivé prerozdelenie dôchodkov v národnom hospodárstve.

Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia MPSVR SR spravuje súbor cieľov, nástrojov a metód, ktorý zabezpečuje príjem ekonomicky neaktívneho obyvateľstva.

Dôchodkový systém sa týka každého z nás, avšak jednotlivým skupinám z neho plynú v rôznych etapách ich života rôzne výhody, ale aj povinnosti.

Vyššia materská dávka

Od 1. 5. 2017 sa mení výpočet materskej dávky. Rodičia na materskej dovolenke dostanú viac.

Čítaj ďalej

Vdovy - vdovci

Od 1. 1. 2016 sa menia podmienky opätovného nároku na vdovský a vdovecký dôchodok.

Čítaj ďalej

Minimálny dôchodok

Od prvého júla 2015 môžu dôchodcovia s nízkymi penziami získať minimálny dôchodok.

Čítaj ďalej

Odvodová úľava

Ako získať odvodovú úľavu pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného?

Čítaj ďalej

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti