Hlavné menu

Sociálne poistenie a dôchodkový systém

Úlohou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je zaistiť pokojnú budúcnosť pre všetkých. Rezort tvorí legislatívu v oblasti sociálneho poistenia a dôchodkov tak, aby ochránilo veľkú časť obyvateľstva pred rizikami v živote a zároveň zabezpečilo spravodlivé prerozdelenie dôchodkov v národnom hospodárstve.

Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia MPSVR SR spravuje súbor cieľov, nástrojov a metód, ktorý zabezpečuje príjem ekonomicky neaktívneho obyvateľstva.

Dôchodkový systém sa týka každého z nás, avšak jednotlivým skupinám z neho plynú v rôznych etapách ich života rôzne výhody, ale aj povinnosti.

Mimoriadna valorizácia dôchodkov

Vzhľadom na neustále vysoký rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov a trend vývoja inflácie došlo v roku 2023 k mimoriadnej valorizácii dôchodkových dávok k 1. júlu 2023 z dôvodu, že kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za mesiace júl 2022 až marec 2023 presiahol 5 %. To znamená, že v prípade všetkých dôchodcov, ktorým sa k 1. júlu 2023 vyplácala dôchodková dávka alebo sa začala vyplácať do 31. decembra 2023, sa suma ich dôchodku zvýši k 1. júlu 2023 alebo odo dňa priznania o 10,6 %. V prípade priemerného sólo starobného dôchodku to znamená zvýšenie z 578,7 eura na 640,1 eura, t. j. o 61,4 eura.

Čítaj ďalej

Zmeny v predčasnom starobnom dôchodku po získaní 40 odpracovaných rokov

Od 15. mája 2024 sa upravuje jedna z podmienok nároku na predčasný starobný dôchodok, a to získanie 40 odpracovaných rokov. Po novom sa počet odpracovaných rokov potrebných na splnenie podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok pre jednotlivé ročníky (doteraz 40) naviaže na všeobecný dôchodkový vek jednotlivých ročníkov. Touto zmenou sa zavedie zásada, že osoby narodené v rovnakom roku budú musieť na splnenie podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok získať rovnaký počet odpracovaných rokov.

Čítaj ďalej

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk