Hlavné menu

Detské skupiny

V rámci služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života je možné poskytovať starostlivosť o dieťa aj v detskej skupine. Táto forma starostlivosti sa poskytuje v malom kolektíve detí, najviac štyrom deťom a poskytuje sa v domácom prostredí (alebo inom približujúcom sa priestorovo i vybavenosťou domácemu prostrediu). Službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života v detskej skupine je možné poskytovať dieťaťu od narodenia až po začatie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Takýmto spôsobom sa posilňuje reálna dostupnosť zabezpečenia formalizovanej starostlivosti o deti, a to v čase kedy rodič pracuje alebo študuje na strednej alebo na vysokej škole.

Otázky a odpovede o vzniku a fungovaní detských skupín

448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách

109/2022 Z. z. Nariadenie vlády v oblasti sociálnych služieb v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny

Praktický leták na STIAHNUTIE – Informácie ako detské skupiny fungujú a ako ich zriadiť (PDF).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk