Hlavné menu

Výška príspevku

Výška peňažného príspevku je mesačne :

  • 18,56 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 50,86 € , pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v I. skupine ,
  • 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 25,43 €, pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v II. skupine ,
  • 5,57 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 15,27 €, pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v III. skupine.


Ak je osoba s ŤZP odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie z dôvodu, že má viaceré choroby a poruchy zaradené do rôznych skupín, tak sa jej poskytne peňažný príspevok vo výške, ktorá zodpovedá najnákladnejšej diéte z hľadiska zaradenia choroby alebo poruchy do určenej skupiny.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk