Hlavné menu

Nárok na výplatu nemocenského

Nárok na nemocenské vzniká :

  • zamestnancovi od 11. dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti. Za prvých 10 kalendárnych dní dočasnej pracovnej neschopnosti patrí zamestnancovi náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.
  • samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe od prvého dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.
 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk