Hlavné menu

Telefónny zoznam

Ústredňa: 02/ 2046 0000

Kancelária ministra Jána Richtera

Bodorová Renáta, asistentka 02/2046 1714 minister@employment.gov.sk
Bánska Lenka, PhDr. asistentka 02/2046 1712 minister@employment.gov.sk

Kancelária štátneho tajomníka Branislava Ondruša

Killingerová Jana, Mgr., asistentka 02/2046 1309 jana.killingerova@employment.gov.sk

Kancelária štátneho tajomníka Ivana Švejnu

Bátorová Lucia, Mgr., vedúca sekretariátu 02/2046 2714 lucia.batorova@employment.gov.sk
Královičová Ľudmila, Ing., asistentka 02/2046 2723 ludmila.kralovicova@employment.gov.sk

Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu

Čerešnáková Anna, asistentka 02/2046 2335 anna.ceresnakova@employment.gov.sk

Inštitút sociálnej politiky

Mikolášová Petra, asistentka 02/2046 1510 petra.mikolasova@employment.gov.sk

Sekcia ekonomiky

Takáčová Eva, asistentka 02/2046 2161 eva.takacova@employment.gov.sk
Deviatková Dáša, asistentka 02/2046 2167 dasa.deviatkova@employment.gov.sk

Sekcia práce

Paulínyová Eva, asistentka 02/2046 1213 eva.paulinyova@employment.gov.sk

Sekcia sociálnej a rodinnej politiky

Podobná Dana, asistentka 02/2046 1055 dana.podobna@employment.gov.sk

Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia

Černáková Marcela, Mgr., asistentka 02/2046 1913 marcela.cernakova@employment.gov.sk

Sekcia legislatívy

Janečková Adriana, asistentka 02/2046 1413 adriana.janeckova@employment.gov.sk

Sekcia kontroly

Bohušová Silvia, asistentka 02/2046 2214 silvia.bohusova@employment.gov.sk

Sekcia fondov EÚ

Karlíková Nikola, Ing., asistentka 02/2046 2923 nikola.karlikova@employment.gov.sk

Odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí

Jokl Karol, JUDr., riaditeľ 02/2046 1614 karol.jokl@employment.gov.sk

Odbor krízového manažmentu a bezpečnosti

Hudák Ján, Ing., PhD., riaditeľ 02/2046 3212 jan.hudak@employment.gov.sk

Sekretariát Hospodárskej a sociálnej rady SR

Hedl Zuzana, asistentka 02/2046 3107 zuzana.hedl@employment.gov.sk

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk