Hlavné menu

Koordinačné stretnutia k problematike násilia na deťoch

Termíny budú priebežne aktualizované. Zvolávanie a obsah koordinačných stretnutí upravuje koordinačná príručka.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk