Hlavné menu

Štátny tajomník Peter Pamula

Bc. Peter Pamula je štátnym tajomníkom Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR od 13. marca 2024.

Na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave vyštudoval sociálnu prácu.

Svoju profesionálnu dráhu začal v roku 1988 v spoločnosti Mototechna Rožňava, kde získal prvotné skúsenosti v oblasti obchodného riadenia.

V období od roku 2007 do roku 2010 pôsobil ako člen Dozornej rady Žilinskej teplárenskej akciovej spoločnosti.

Od roku 2016 v štvorročnom volebnom období vykonával funkciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Aktívne pôsobil ako člen vo Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti a v Mandátovom a imunitnom výbore NR SR.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk