Hlavné menu

Projektová dokumentácia (PD) stavebných úprav pre realizáciu klimatizácie

Oznámenie o zadávaní zákazky

(zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)Projektová dokumentácia (PD) stavebných úprav pre realizáciu klimatizácie


1 Názov:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 00681156
Ulica: Špitálska 4,6,8
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 816 43

2 Kontaktná osoba:
Mgr. Vladimíra Csizmaziová
Telefón: 02/2046 2307
E-mail: vladimira.csizmaziova@employment.gov.sk
Internetová adresa: http://www.employment.gov.sk/

3. Názov predmetu zadávanej zákazky:
Projektová dokumentácia (PD) stavebných úprav pre realizáciu klimatizácie

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
9 500,00 EUR bez DPH

5. Dátum zverejnenia výzvy : 22.1.2014

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti