Hlavné menu

Absolventi vysokých škôl v čase pandémie

Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia z akademického roka 2019/2020 volili prevažne cestu pokračovania na druhom stupni, pri absolventoch druhého, resp. tretieho stupňa štúdia bola evidentná preferencia vstúpiť na slovenský trh práce. Príjmy absolventov zdravotníckych a technických odborov dosahovali v porovnaní s ostatnými absolventmi v prvom polroku 2021 najvyššie úrovne. Z pohľadu času potrebného na nájdenie si zamestnania sme nenašli zásadné rozdiely medzi rôznymi vysokoškolskými odbormi. Výnimkou sú lekárske a farmaceutické odbory, ktorých absolventi vstupovali na trh práce spomedzi ostatných skupín absolventov najrýchlejšie. To, či bol rýchly nástup absolventov lekárskych/farmaceutických odborov na trh práce spôsobený epidémiou COVID alebo či ide o bežný jav bude možné zistiť až keď budú k dispozícii údaje za ďalšie kohorty absolventov.

Absolventi vysokých škôl v čase pandémie

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk