Hlavné menu

Počúvajme potreby včasnej intervencie

Analýza vznikla v spolupráci analytikov Inštitútu sociálnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Inštitútu vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR. Spoluprácu iniciovala Implementačná jednotka Úradu vlády SR a Nadácia Pontis.

Počúvajme potreby včasnej intervencie - analýza nákladov a prínosov terénnej včasnej intervencie pre deti so sluchovým postihnutím (odkaz na zdroj: www.vlada.gov.sk )

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk