Hlavné menu

Prácu si našlo už 13 % odídencov, 40 % pozícií obsadených odídencami však vyžaduje len základné vzdelanie

K 23. aprílu 2022 si prácu na Slovensku našlo 5 254 odídencov. Zamestnanosť vo vekovej skupine 18 až 64 rokov dosiahla výšku 13 %. Miera zamestnanosti je však rôzna pre rôzne vekové skupiny. Zatiaľ čo zo žien vo veku 50 rokov pracovalo až 20 %, zamestnanosť žien v plodnom veku, v ktorom sa zvyknú starať o malé deti, bola zhruba polovičná. Špecifickou výzvou pre úspešnú integráciu vojnových utečencov a utečenkýň bude preto podpora formálnej ranej starostlivosti a vzdelávania.

Odídenci sa zatiaľ uplatňujú najmä na pozíciách vyžadujúcich nízku a strednú kvalifikáciu. Až 40 % pozícií obsadených odídencami vyžaduje len základné vzdelanie. Toto je v súlade so skúsenosťami z iných krajín, v ktorých máva prvé pracovné miesto utečencov v novej krajine nižšie nároky na kvalifikáciu ako posledné pracovné miesto v domovskej krajine. Postupom času sa však utečencom darí posúvať na pozície, ktoré viac zodpovedajú ich kvalifikácii a zručnostiam.

Prácu si našlo už 13 % odídencov, 40 % pozícií obsadených odídencami však vyžaduje len základné vzdelanie

Aktualizácia: Február 2023

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk