Hlavné menu

Prvá pomoc

Dopad na prepúšťanie zamestnancov a prežitie firiem

Cieľom tohto komentára je zhodnotiť dopad "Prvej pomoci" na prepúšťanie zamestnancov a prežitie malých firiem počas pandémie COVID-19. Pri hodnotení sme využili exogénnu variáciu v intenzite epidémie. Výsledky ukazujú, že citlivosť podporených a nepodporených firiem na rast počtu nových prípadov COVID-19 v okrese bola rôzna. Nepodporené firmy na zhoršujúcu sa situáciu reagovali len miernym nárastom prepúšťaní, čo naznačuje, že nepodporené firmy boli krízou málo zasiahnuté. Finančná podpora z balíka "Prvej pomoci" však výrazne zredukovala počet prepustení, pričom počet zachránených pracovných miest so zhoršovaním epidemickej situácie narastal. Podpora zároveň znížila riziko zániku firiem.

Prvá pomoc

Job Retention Scheme in Slovakia

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk