Hlavné menu

Skvalitňovanie údajov o sociálnych službách

Kvalitné administratívne údaje sú nevyhnutným zdrojom pre politiku založenú na faktoch. Súčasný zber údajov o sociálnych službách je však administratívne náročný a negeneruje údaje v potrebnom rozsahu, granularite a periodicite. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR preto pristúpilo k vzniku jednotného informačného systému, ktorého zámerom je tieto problémy vyriešiť. Poskytovateľom sociálnych služieb systém skráti čas vypĺňania údajov o tretinu a zjednoduší tiež žiadanie o finančné príspevky z kapitoly MPSVR SR. Prepojením evidencií prijímateľov, poskytovateľov a zamestnancov sociálnych služieb zasa zvýši presnosť, konzistentnosť a spoľahlivosť údajov, ktoré sú nevyhnutné pre budúce skvalitňovanie sociálnych služieb prostredníctvom politiky založenej na dôkazoch.

Skvalitňovanie údajov o sociálnych službách (.pdf)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk