Hlavné menu

Kariéra

Inštitút sociálnej politiky (ISP) vznikol ako hlavný analytický útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2017. Naším poslaním je zlepšovať verejné politiky a stratégie týkajúce sa práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom analytických nástrojov, dát a dôkazov. Tím ISP hodnotí sociálne vplyvy zákonov a strategických materiálov, analyzuje účinnosť a efektívnosť politík a skúma rôzne témy dôležité pre Slovensko a patriace do portfólia nášho rezortu.

Popritom spolupracujeme s ďalšími analytikmi vo verejnom sektore a v akademických inštitúciách a zúčastňujeme sa zahraničných kurzov a školení v medzinárodných organizáciách a na špičkových svetových univerzitách.

Do tímu ISP priebežne hľadáme posily. Zaujímate sa o verejné politiky? Máte výborné analytické zručnosti? Váš životopis a motivačný list radi privítame na adrese kariera.isp@employment.gov.sk .

Pre študentov a čerstvých absolventov máme pripravený ISP Traineeship/Fellowship Programme . Tieto programy umožňujú získať relevantné skúsenosti s analytickou prácou v oblasti sociálnych politík a politík trhu práce.

Zaslaním e-mailu nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov v nižšie uvedenom znení:

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava, IČO: 681156, uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej organizácii prostredníctvom internetovej stránky www. employment.gov.sk v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané len pre štatistické účely. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu môžete zaslať na e-mailovú adresu kariera.isp@employment.gov.sk alebo na nasledujúcu adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava.

Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest prebieha štandardným postupom podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe formou výberového konania.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk