Hlavné menu

Rok 2020

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2020 (.pdf)

Report on the Social Situation of the Population of the Slovak Republic for 2020 (.pdf)

Dátové prílohy ku Správe o sociálnej situácii za rok 2020:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk