Hlavné menu

Rok 2022

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2022 (.pdf)

Dátové prílohy ku Správe o sociálnej situácii za rok 2022:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk