Hlavné menu

Ročný výkaz o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SODSK)

Formuláre k výkazu:

Vyplnené formuláre:

Bratislavský kraj ( . pdf , .xlsx )
Trnavský kraj ( .pdf , .xlsx )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xlsx )
Nitriansky kraj ( .pdf , .xlsx )
Žilinský kraj ( .pdf , .xlsx )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xlsx )
Prešovský kraj ( .pdf , .xlsx )
Košický kraj ( .pdf , .xlsx )

Bratislavský kraj ( . pdf , .xlsx )
Trnavský kraj ( .pdf , .xlsx )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xlsx )
Nitriansky kraj ( .pdf , .xlsx )
Žilinský kraj ( .pdf , .xlsx )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xlsx )
Prešovský kraj ( .pdf , .xlsx )
Košický kraj ( .pdf , .xlsxs )

Bratislavský kraj ( . pdf , .xlsx )
Trnavský kraj ( .pdf , .xlsx )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xlsx )
Nitriansky kraj ( .pdf , .xlsx )
Žilinský kraj ( .pdf , .xlsx )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xlsx )
Prešovský kraj ( .pdf , .xlsx )
Košický kraj ( .pdf , .xlsx )

Bratislavský kraj ( . pdf , .xlsx )
Trnavský kraj ( .pdf , .xlsx )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xlsx )
Nitriansky kraj ( .pdf , .xlsx )
Žilinský kraj ( .pdf , .xlsx )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xlsx )
Prešovský kraj ( .pdf , . xl s x)
Košický kraj ( .pdf , .xlsx )

Bratislavský kraj ( . pdf , .xlsx )
Trnavský kraj ( .pdf , .xlsx )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xlsx )
Nitriansky kraj ( .pdf , .xlsx )
Žilinský kraj ( .pdf , .xlsx )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xlsx )
Prešovský kraj ( .pdf , .xlsx )
Košický kraj ( .pdf , .xlsx )

Bratislavský kraj ( . pdf , .xlsx )
Trnavský kraj ( .pdf , .xlsx )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xlsx )
Nitriansky kraj ( .pdf , .xlsx )
Žilinský kraj ( .pdf , .xlsx )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xlsx )
Prešovský kraj ( .pdf , .xlsx )
Košický kraj ( .pdf , .xlsx )

Bratislavský kraj (. pdf , .xlsx )
Trnavský kraj ( .pdf , .xlsx )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xlsx )
Nitriansky kraj ( .pdf , .xlsx )
Žilinský kraj ( .pdf , .xlsx )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xlsx )
Prešovský kraj ( .pdf , .xlsx )
Košický kraj ( .pdf , .xlsx )

Bratislavský kraj ( .pdf , .xlsx )
Trnavský kraj ( .pdf , .xlsx )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xlsx )
Nitriansky kraj ( .pdf , .xlsx )
Žilinský kraj ( .pdf , .xlsx )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xlsx )
Prešovský kraj ( .pdf , .xlsx )
Košický kraj ( .pdf , .xlsx )

Bratislavský kraj ( .pdf , .xls )
Trnavský kraj ( .pdf , .xls )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xls )
Nitriansky kraj ( .pdf , .xls )
Žilinský kraj ( .pdf , .xls )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xls )
Prešovský kraj ( .pdf , .xls )
Košický kraj ( .pdf , .xls )

Bratislavský kraj ( .pdf , .xls )
Trnavský kraj ( .pdf , .xls )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xls )
Nitriansky kraj ( .pdf , .xls )
Žilinský kraj ( .pdf , .xls )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xls )
Prešovský kraj ( .pdf , .xls )
Košický kraj ( .pdf , .xls )

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk