Hlavné menu

Evidencia a sprostredkovanie zamestnania

Občan, ktorý chce pracovať a hľadá si zamestnanie, môže požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie . Byť evidovaným uchádzačom o zamestnanie je právom občana nie jeho povinnosťou.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk