Hlavné menu

Príspevky poskytované zamestnancovi

Zamestnancom, ktorí boli pred nástupom do zamestnania vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie, sa poskytujú:

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk