Hlavné menu

Príspevky poskytované zamestnancovi

Zamestnancom, ktorí boli pred nástupom do zamestnania vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie, sa poskytujú:

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti