Hlavné menu

Príspevky poskytované zamestnancovi

Zamestnancom, ktorí boli pred nástupom do zamestnania vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie, sa poskytujú:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk