Hlavné menu

Oprávnená osoba

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok na pohreb je plnoletá fyzická osoba .

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti