Hlavné menu

Zánik nároku

Nárok na príspevok na pohreb zaniká uplynutím jedného roku od pohrebu zomretého.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk