Hlavné menu

Informácie pre zakladajúcich členov Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Ustanovujúci snem Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce si na svojom zasadnutí dňa 18.9.2015 zvolil predsedu Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (ďalej len „komora“), členov predstavenstva komory, členov dozornej rady komory, členov profesijnej rady komory a členov disciplinárnej komisie komory (ďalej len „orgány komory“).

Základné informácie:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk