Hlavné menu

Sumy príspevkov pre rodičov

príspevok pri narodení dieťaťa

829,86 € - dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní
151,37 € - dieťa narodené zo štvrtého a ďalšieho pôrodu alebo dieťa, ktoré sa nedožilo 28 dní
+ 75,69 € /dieťa - dvojčatá a viacerčatá

príspevok na viac súčasne narodených detí 110,36 €
prídavok na dieťa 25,50 €
príplatok k prídavku na dieťa 11,96
rodičovský príspevok

a) 275,90 mesačne,
b) 378,10 mesačne , ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk