Hlavné menu

Komplexný posudok

Na základe lekárskeho posudku a na základe posudkového záveru príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypracúva komplexný posudok na účely kompenzácie , ktorý obsahuje:

  • mieru funkčnej poruchy,
  • vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ŤZP,
  • sociálne dôsledky ŤZP vo všetkých oblastiach kompenzácie,
  • návrh druhu peňažného príspevku na kompenzáciu,
  • vyjadrenie, či osoba s ŤZP je odkázaná na sprievodcu,
  • vyjadrenie, či osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
  • termín opätovného posúdenia zdravotného stavu, ak ho určí posudkový lekár a
  • odôvodnenie komplexného posudku.


Komplexný posudok príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nevypracúva , ak miera funkčnej poruchy fyzickej osoby na základe lekárskeho posudku je menej ako 50 % (teda nejde o fyzickú osobu s ŤZP).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk