Hlavné menu

Výška príspevku

Výška peňažného príspevku zodpovedá ročnému rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách.

Sadzba za 1 hodinu osobnej asistencie je 1,39% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 2,78 €.

Výška sa znižuje o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. Ak príjem fyzickej osoby s ŤZP presahuje štvornásobok sumy životného minima, výška príspevku sa zníži alebo sa príspevok neposkytne.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti