Hlavné menu

Násobky sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu

Násobok Suma v € mesačne
1 218,06
2 436,12
3 654,18
4 872,24
5 1090,30

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk