Hlavné menu

Násobky sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu

Násobok Suma v € mesačne
1 234,42
2 468,84
3 703,26
4 937,68
5 1172,10

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk