Hlavné menu

Násobky sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu

Násobok Suma v € mesačne
1 210,20
2 420,40
3 630,60
4 840,80
5 1051,00

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti