Hlavné menu

PROGRAMOVÝ VÝBER – zmeny v II. pilieri od 1. 2. 2018

Od 1. februára 2018 sa zmierňujú podmienky pre výplatu starobného a predčasného starobného dôchodku z II. piliera formou programového výberu a dočasného dôchodku . Jedinou podmienkou pre výplatu dôchodku týmito formami bude doživotné poberanie dôchodkov (I., II. pilier, výsluhové dôchodky, obdobné dôchodky z cudziny) v sume, ktorá v súčte prevyšuje tzv. referenčnú sumu . Referenčnú sumu bude určovať a zverejňovať na svojom webovom sídle Sociálna poisťovňa.

Referenčná suma platná v kalendárnom roku 2018 je referenčná suma určená Sociálnou poisťovňou k 30. novembru 2017 a prvýkrát ju zverejní 1. februára 2018.

Nové podmienky sa budú vzťahovať len na sporiteľov, ktorí požiadajú o dôchodok z II. piliera po 1. februári 2018 . Sporitelia, ktorí sa rozhodnú pre poberanie dôchodku až od 1. februára 2018, môžu zatiaľ čerpať výnos z investovania.

Ďalšia zmena sa týka majetku sporiteľa, ktorý je tvorený z dobrovoľných príspevkov (ak si také sporiteľ platí). Túto časť majetku bude môcť sporiteľ investovať neobmedzene aj do rizikovejších dôchodkových fondov. Dosiahnutím 52 rokov veku sa bude postupne presúvať do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu len tá časť majetku sporiteľa, ktorá je tvorená z povinných príspevkov.

Podrobnejšie informácie o zmenách v II. pilieri .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk