Hlavné menu

Národný projekt Rodová rovnosť na pracovisku

logo EU a OPĽZ

Prijímateľ

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Názov projektu

Rodová rovnosť na pracovisku

Hlavný cieľ projektu

312030031 - 3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien

312030032 - 3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien

Kód projektu

312031Z411

Začiatok realizácie projektu

03/2020

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk

Tlačové správy

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk