Hlavné menu

Projekty migrácií informačných systémov do eGov cloudu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky plánuje predložiť žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekty migrácií do eGov cloudu.

Materiály na verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektom migrácií ISSZ sú dostupné na webovom sídle MPSVR SR:

Vaše pripomienky projektom zasielajte prostredníctvom Formulára na predkladanie pripomienok (vo formáte .xlsx alebo .ods ) na emailovú adresu: jozef.snopko@employment.gov.sk do 11. októbra 2019.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk