Hlavné menu

Ako podať žiadosť o dotáciu

Žiadosti (právnických osôb) o dotácie poskytované priamo ministerstvom sa predkladajú nasledovne:

1. Je potrebné sa zaregistrovať v systéme IS Dotácie na stránke dotacie.mpsvr.sk
2. Po zaregistrovaní počkať na potvrdenie registrácie
3. Následne vyplniť a elektronicky zaslať žiadosť o dotáciu prostredníctvom IS Dotácie
4. V systéme IS Dotácie predmetnú žiadosť o dotáciu vytlačiť
5. Podpísanú žiadosť spolu s prílohami doručiť na MPSVaR SR

 • poštou na adresu:
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
  odbor rozpočtu a financovania
  Špitálska 4-6-8
  816 43 Bratislava

 • alebo v podateľni ministerstva na vyššie uvedenej adrese

Žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci (fyzické osoby) sa posiela len v písomnej forme na adresu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

sekcia sociálnej a rodinnej politiky
Špitálska 4-6-8
816 43 Bratislava

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk