Hlavné menu

Ako podať žiadosť o dotáciu

Žiadosti o dotácie poskytované priamo ministerstvom sa predkladajú výhradne:

  • poštou, na adresu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
odbor rozpočtu a financovania
Špitálska 4-6-8
816 43 Bratislava

*
Žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci sa posiela na adresu:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
sekcia sociálnej a rodinnej politiky
Špitálska 4-6-8
816 43 Bratislava
  • v podateľni ministerstva, na adrese:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4-6-8
816 43 Bratislava

Žiadosti o dotáciu sa nepredkladajú elektronickou formou.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti