Hlavné menu

Elektronický formulár

Žiadať o informácie MPSVR SR v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov môžete priamo online, vyplnením nižšie uvedeného formulára.

Odpovedať:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk