Hlavné menu

Zákazky s nízkou hodnotou

Zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne správy

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk