Hlavné menu

Vypracovanie projektovej dokumentácie účelového rodinného domu pre zabezpečenie starostlivosti v detských domovoch so špecializovanými samostatnými skupinami pre deti s postihnutím

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti