Hlavné menu

Jazykové kurzy pre zamestnancov MPSVR SR (financované z projektu Technická pomoc OP ĽZ pre MPSVR SR 2015 – 2018, ITMS: 312071C203)

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti