Hlavné menu

Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti informačného systému pre elektronizáciu agendy Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „Informačný systém ESF“)

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti