Hlavné menu

Vzdelávanie vedúcich štátnych zamestnancov zapojených do implementácie EŠIF

Vzdelávanie vedúcich štátnych zamestnancov zapojených do implementácie EŠIF zamerané na zvýšenie efektívnosti využitia služobného času a zlepšenie spolupráce v tíme vrátane schopnosti lepšieho zvládania služobných úloh a stresových situácií

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti