Hlavné menu

Vzdelávanie zamestnancov oddelení SPODaSK a PPS v oblasti práce s rodinou - Plánovanie sociálnej práce s rodinou dieťaťa, tímová spolupráca, sieťovanie

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti