Hlavné menu

Čierna práca sa nevypláca - vyhodnotenie

Kontroly inšpektorátov práce vykonané u subjektov, ktoré modely strojového učenia ISP označili za podozrivé, potvrdzujú potenciál tohto prístupu pri zefektívnení odhaľovania nelegálneho zamestnávania. Logistická regresia prezentovaná v analýze Čierna práca sa nevypláca z júna 2019 dosiahla dvojnásobnú úspešnosť v porovnaní s kontrolami vykonanými v roku 2019. Použitím modernejšej metódy strojového učenia XGBoost sa úspešnosť ešte zvýšila. Samotný model XGBoost prekonal úspešnosť vykonaných kontrol v každom odvetví ekonomiky a celkovo dosiahol 2,5-násobné zlepšenie úspešnosti pri odhaľovaní nelegálnych zamestnávateľov. Kombinácia logistickej regresie a modelu XGBoost viedla k výraznému zúženiu okruhu podozrivých subjektov aj k ďalšiemu zvýšeniu celkovej úspešnosti v odhaľovaní nelegálnych zamestnávateľov.

Čierna práca sa nevypláca - komentár - poučenie z prvého ročníka modelovania výskytu nelegálneho zamestnávania pomocou strojového učenia (.pdf)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk