Hlavné menu

Smernice EU

Koordinátorom transpozície smerníc EÚ o bezpečnosti výrobkov do právnych predpisov SR je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk