Hlavné menu

Výrobcovia a osoby uvádzajúce výrobky na trh

Výrobcovia a osoby uvádzajúce výrobky na trh alebo do prevádzky musia zabezpečiť, aby výrobky spĺňali bezpečnostné a zdravotné požiadavky.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk