Hlavné menu

Osvedčenie bezpečnostného technika

Bezpečnostný technik s osvedčením vykonáva úlohy bezpečnostnotechnickej služby u zamestnávateľa, ktorého kód štatistickej klasifikácie ekonomických činností nie je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu č. 124/2006 Z. z.

Osvedčenie bezpečnostného technika vydáva fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce podľa § 27 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. Podmienky na vydanie osvedčenia a jeho platnosť upravuje § 23 zákona č. 124/2006 Z. z.

Odborné vzdelávanie pred vydaním osvedčenia upravuje vyhláška MPSVR SR č. 356/2007 Z. z..

Vlastník osvedčenia je povinný každých 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu. (§ 23 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z.)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk