Hlavné menu

Podaktivita 2

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako prijímateľ národného projektu Poskytovanie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci najodkázanejším osobám, kód projektu 401408FFP9, Podaktivita 2 - Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie vyzýva humanitárne a iné organizácie na zapojenie sa ako spolupracujúce organizácie.

Výzva na výber spolupracujúcich organizácií – Podaktivita 2 - Poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie

Cieľ: Poskytovanie bezplatnej priamej pomoci vo forme teplého jedla so sprievodnými opatreniami cieľovým skupinám prostredníctvom spolupracujúcich organizácií (SO).

Dĺžka realizácie NP: 60 mesiacov (11/2023 - 10/2028)

Celkový rozpočet NP: 63 525 556,00 EUR

Financovanie NP zo strany EÚ: 57 173 000,40 EUR

Výška finančných prostriedkov určených na Podaktivitu 2: 1 246 216,00 EUR

Dátum zverejnenia výzvy: 25.10.2023 - časovo otvorená výzva

Na zverejnenú Výzvu na výber spolupracujúcej organizácie na internetovej stránke MPSVR SR je potrebné reagovať vyplnením a odoslaním priloženej prihlášky v listinnej podobe a zároveň elektronicky na adresu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Obálku je potrebné označiť " NP Výzva Podaktivita 2 - NEOTVÁRAŤ"

Adresa:

Odbor sociálnej pomoci a stratégie sociálnej politiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava

E-mail : pzmp@employment.gov.sk

Dokumenty na stiahnutie:

Prílohy k zmluve:

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk