Hlavné menu

DokumentyORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV

EURÓPSKA ÚNIA

Európsky akt o prístupnosti

ANED -The Academic Network of the European Disability experts

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 - 2020 a návrh na jeho aktualizáciu

Vývoj sociálnej situácie osôb so zdravotným postihnutím na Slovensku

Vybrané indikátory sociálnej situácie osôb so zdravotným postihnutím spracované Štatistickým úradom SR

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti