Hlavné menu

Analytické materiály

Na základe uznesenia vlády SR č. 471 z 11. októbra 2017 vláda Slovenskej republiky uložila ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny realizovať opatrenia revízie výdavkov na politiky trhu práce a sociálne politiky. Zadaním tejto revízie je pritom hľadať priestor na zlepšenie hodnoty za peniaze realokáciou výdavkov z menej efektívnych politík na tie efektívnejšie.
Samotná revízia výdavkov navrhuje v oblasti „zvýšenia efektívnosti dôchodkového sporenia“ viacero opatrení, ktoré sa majú prejaviť úsporou a vytvoriť tak priestor na zvýšenie hodnoty za peniaze. Odpoveď na otázku, ktoré z opatrení revízie výdavkov majú byť postupne premietnuté do legislatívy, má poskytnúť práve Analýza opatrení podporujúcich efektívnejšie rozloženie úspor medzi triedami aktív v II. a III. pilieri dôchodkového sporenia.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk