Hlavné menu

Zasielanie Informačnej karty o skončení vyslania na výkon práce občana EÚ

Uvedenou službou oznamuje tuzemská právnická alebo fyzická osoba (informujúca organizácia) s ktorou zahraničný zamestnávateľ uzavrel zmluvu, z ktorej vyplýva vyslanie zamestnancov na výkon práce na území SR, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny skončenie vyslania občana členského štátu EU zamestnaného u zamestnávateľa so sídlom v inom členskom štáte.

Úrad práce po zaevidovaní Informačnej karty zasiela „Potvrdenie o prijatí informačnej karty“ do elektronickej schránky informujúcej organizácie.

Informačnú kartu je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk (odkaz na elektronickú službu je vypublikovaný nižšie) alebo listinne (poštou alebo osobne) . Zaslanie Informačnej karty nie je spoplatnené.

Pre zasielanie je potrebný elektronický občiansky preukaz (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie Informačnej karty kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné Informačnú kartu odoslať).

Podrobnejšie informácie o službe Zasielanie Informačnej karty o skončení vyslania na výkon práce občana EÚ

Elektronická služba Zasielanie Informačnej karty o skončení vyslania na výkon práce občana EÚ

Manuál k vypĺňaniu Informačnej karty o skončení vyslania na výkon práce občana EÚ

VIDEO k vypĺňaniu Informačnej karty o skončení vyslania na výkon práce občana EÚ

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk