Hlavné menu

Aktuality

10.04.2024

Ministerstvo práce zverejnilo nové zjednodušené pravidlá k žiadostiam o výstavbu „Ihriska pre každé dieťa“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo usmernenie k žiadosti o zmenu pri výstavbe „Ihriska pre každé dieťa.“ Na zjednodušené podmienky majú nárok prijímatelia, ktorým dotácia bola poskytnutá v rozpočtovom roku 2022 alebo 2023. Prijímatelia môžu použiť vlastný návrh detského inkluzívneho ihriska, pričom minimálne tri inkluzívne prvky podľa vlastného výberu musia byť aj naďalej zakomponované. Finančná alokácia na rok 2024 predstavuje výšku 5 miliónov Eur na vznik viac ako 100 ihrísk v tomto roku.

Tlačová správa

Viac

10.04.2024

Program „Právo na prvé zamestnanie“ štartuje dnes

Od 10. apríla 2024 môžu zamestnávatelia podávať žiadosti na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny o finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre uchádzača o zamestnanie v rámci projektu Právo na prvé zamestnanie.

Tlačová správa

Viac

10.04.2024

Zamestnávatelia, plánujete vyslať svojich pracovníkov do štátov EÚ? Zúčastnite sa bezplatného poradenského stretnutia

Pozývame vás na podujatie pre slovenských zamestnávateľov so zameraním na vysielanie pracovníkov v stavebnom sektore, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 25. apríla 2024 v Bratislave.

Viac

 
04.04.2024

Efektívnejšiu humanitárnu pomoc a podporu pre ženy zažívajúce násilie prináša novela zákona o dotáciách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo novelu zákona o dotáciách, ktorá má zvýšiť efektívnosť pri poskytovaní humanitárnej pomoci ako aj zlepšiť podporu pre ženy zažívajúce domáce násilie a ich deti. Novela, ktorá bude predložená už na najbližšie rokovanie vlády, obsahuje dve hlavné zmeny.

Tlačová správa

Viac

26.03.2024

Rezort práce predstavuje ďalší balík projektov na podporu zamestnanosti

Súbor troch nových projektov je zameraný na vytváranie pracovných miest pre nezamestnaných, motivovanie ľudí k zotrvaniu na novom pracovnom mieste a uľahčenie si nájdenia práce odchovancom centier pre deti a rodiny. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny ich plánuje spustiť v priebehu apríla.

Tlačová správa

Viac

25.03.2024

Rezorty práce SR a ČR potvrdili dobrú spoluprácu a vzájomne sa inšpirovali v oblasti dôchodkového systému, sociálnych služieb či zamestnávania cudzincov

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš privítal na pôde svojho rezortu českého kolegu – podpredsedu vlády a ministra práce a sociálnych vecí Českej republiky Mariana Jurečku. Počas spoločného rokovania si vymenili informácie a skúsenosti z fungovania vo viacerých rezortných oblastiach. Témou boli dôchodkový systém a jeho nastavenie v ČR a SR, poskytovanie sociálnych služieb a skúsenosti so zamestnávaním cudzincov.
Predstavitelia oboch ministerstiev zároveň potvrdili záujem zorganizovať na Slovensku spoločné stretnutie česko - slovenskej tripartity za účasti všetkých jej zakladateľov.

Tlačová správa

Viac

 
22.03.2024

Vyššia minimálna mzda a zlepšenie práv zamestnacov vďaka novele ministerstva práce

Minimálna mzda vo výške 60 percent z priemernej mzdy. To je cieľom novely, ktorú dnes predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Revízia automatu pre určenie minimálnej mzdy má zaistiť, aby minimálna mzda zodpovedala dôstojnej životnej úrovni zamestnancov. Navrhovaná legislatíva má tiež podporiť kvalitu kolektívneho vyjednávania s cieľom zlepšiť práva zamestnancov.

Tlačová správa

Viac

22.03.2024

AIDS a diskriminácia

Jednu z najdôležitejších hodnôt všetkých vyspelých štátov a spoločenstiev sveta je rovnosť všetkých ľudí a príležitostí. Cieľom Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja je do roku 2030 ukončiť epidémie AIDS podporou opatrení a politík v členských štátoch.
Tento problém ovplyvňuje nielen medicínsky, ale aj sociálne, kultúrne a globálne. V Zmluve o Európskej únii sa zakotvuje úcta k ľudskej dôstojnosti, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv vrátane práv menšín. EÚ bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a podporuje sociálnu spravodlivosť, rovnosť medzi ženami a mužmi, solidaritu a ochranu práv dieťaťa.
Diskriminácia je svetovým problémom, ktorý ovplyvňuje rôzne osoby vrátane tých infikovaných HIV vírusom. Tieto osoby čelia prekážkam pri zamestnaní a prístupe k zdravotnej starostlivosti. Je dôležité reflektovať ochranu tejto skupiny osôb aj v právnych vzťahoch a podporovať diverzitu na pracoviskách. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky stanovilo úlohy vo vzdelávaní rôznych osôb o rovnosti a nediskriminácii vo svojich strategických dokumentoch.

Viac

21.03.2024

OKRÚHLY STÔL PRINIESOL RIEŠENIA NA POMOC RODINÁM S ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝMI DEŤMI. MINISTER PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ERIK TOMÁŠ PREDSTAVIL ŠTYRI OPATRENIA

Za okrúhlym stolom k riešeniu neľahkých životných situácií rodín s ŤZP deťmi sa zišli zástupcovia rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, ústredia práce, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, podpredsedníčka Združenia miest a obcí Slovenska Božena Kováčová a tiež predstaviteľky jednotlivých platforiem, ktoré zastupujú rodičov detí s ŤZP. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš prišiel s niekoľkými návrhmi, ktoré týmto rodinám pomôžu. Spomínaní predstavitelia jednotlivých organizácií tieto opatrenia vítajú.

Tlačová správa

Viac

 
21.03.2024

Odstránenie bariér a rovnaké príležitosti pre zdravotne znevýhodnených v celej EÚ

Zjednodušená mobilita a rovnaké podmienky pre osoby so zdravotným postihnutím (ŤZP) v rámci celej Európskej únie zabezpečí nová Smernica o Európskom preukaze a európskom parkovacom preukaze pre osoby so zdravotným postihnutím. Jej zavedenie do praxe prinesie jednotné pravidlá pre zdravotne znevýhodnených občanov v rámci všetkých členských štátov EÚ, pomôže ich efektívnej integrácii do spoločnosti a zvýši ich mobilitu aj prístup ku každodenným aktivitám.
Proces vydávania nových európskych preukazov pre zdravotne znevýhodnených občanov chce Slovensko spustiť už v budúcom roku.

Tlačová správa

Viac

19.03.2024

Úrady práce sociálnych vecí a rodiny podporia rozvoj zručností

Nový národný projekt Zručnosti pre trh práce prinesie už od 8.apríla možnosť bezplatne získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Je to prvý projekt svojho druhu, ktorý je určený pre ľudí bez práce, ale aj pre zamestnaných.

Tlačová správa

Viac

15.03.2024

Uplatnenie stredoškolských absolventov na trhu práce mapuje nová interaktívna aplikácia

Pre štyri ročníky absolventov slovenských stredných škôl aplikácia z dielne Inštitútu sociálnej politiky odhaľuje, kam smerovali ich ďalšie kroky v prvom roku po ukončení strednej školy. Pokračovali v štúdiu alebo začali pracovať? Zamestnali sa alebo začali podnikať? V akých odvetviach pracujú a zarábajú? Tieto aj iné otázky pomôže interaktívnou formou zodpovedať nová aplikácia.

Tlačová správa

Viac

 
Späť123456 ... 113

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk