Hlavné menu

Aktuality

20.10.2017

Prílev absolventov štatistiky neovplyvnil

Ďalší pokles nezamestnanosti neovplyvnil ani prílev čerstvých absolventov stredných škôl. Do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa ich v septembri prihlásilo takmer sedem tisíc, čo je viac ako 14 percent zo všetkých. Aj napriek tomu sa evidovaná miera nezamestnanosti znížila na 6,42 % z augustových 6,54 percenta. Pribudlo aj ďalších takmer šesťtisíc voľných pracovných miest.

Viac

17.10.2017

Štvrťstoročnica Svetového dňa boja proti chudobe

Presne štvrťstoročie si pripomíname Svetový deň boja proti chudobe a význam spoločného úsilia ak nie za úplné odstránenie tohto fenoménu, tak aspoň za jeho zníženie. V roku 1992 17. október oficiálne uznala Organizácia spojených národov. Rezort práce sa do boja proti chudobe systematicky zapája a pretavuje do reality jeden z dôležitých cieľov vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR, a tým je vytváranie predpokladov pre zvyšovanie kvality života občanov.

Viac

11.10.2017

Rokovania o novele zákona o sociálnych službách

Predstavitelia Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb sú spokojní s rokovaniami o novele zákona o sociálnych službách. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny totiž čiastočne akceptovalo ich požiadavky, konkrétne odloženie systému hodnotenia kvality poskytovaných sociálnych služieb a skrátenie lehoty na vydávanie posudkov. Pozitívny posun nastal aj v službách krízovej intervencie.

Viac

 
06.10.2017

Odovzdávanie ocenení za sociálny čin roka 2017

Sociálny čin roka je každoročné oceňovanie práce všetkých, ktorí svojím srdcom aj odbornými skúsenosťami pomáhajú deťom v núdzi a ich rodinám prežiť kvalitný a zmysluplný život. Podujatie sa už od jeho vzniku v roku 2003 stretlo s veľkým pochopením a uznaním. Od samého začiatku pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Galéria

Viac

28.09.2017

Minister navštívil región s najvyššou nezamestnanosťou

Okres Rimavská Sobota je posledným, kde miera evidovanej nezamestnanosti prevyšuje 20 percent. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter preto víta každú aktivitu investorov a zamestnávateľov, ktorá prináša do tejto oblasti pracovné miesta. Pomoc prichádza aj z úradu práce.

Galéria

Viac

27.09.2017

Nový zákon o sociálnom podnikaní

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Právna úprava má vniesť do sociálneho podnikania poriadok v pojmoch a v regulácii a odstrániť prekážky, ktoré bránia rozvoju sociálnej ekonomiky. Zároveň má vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie pre sociálne podnikanie na Slovensku.

Viac

 
22.09.2017

Európska diskusia o rozdieloch v odmeňovaní

Minister Ján Richter sa zúčastnil na významnej konferencii s medzinárodnou účasťou zameranej na nezdravé a nespravodlivé rozdiely v odmeňovaní medzi východom a západom Európskej únie. V Bratislave ju zorganizovala Európska odborová konfederácia spolu s Medzinárodnou odborovou konfederáciou, Konfederáciou odborových zväzov SR a s podporou Nadácie Friedricha Eberta.

Galéria

Viac

20.09.2017

Ľudí bez práce ubudlo aj v auguste

Počet ľudí bez práce sa naďalej znižuje. V auguste tohto roka poklesla miera evidovanej nezamestnanosti o 0,16 percentuálneho bodu na 6,54 %. Celková miera dosiahla 7,70 %, čo predstavuje medziročný pokles o 3,15 percentuálneho bodu. Počet dlhodobo nezamestnaných prekonal historické minimá a dostal sa pod hranicu 100-tisíc.

Viac

18.08.2017

Nezamestnanosť na historickom minime aj v júli

Nezamestnanosť dosiahla ďalšie historické minimum, keď sa celková miera dostala v júli po prvý raz pod 8 percent. Úrady práce evidovali 215 495 uchádzačov o prácu, čo je pokles o viac ako 82-tisíc oproti júlu minulého roka. Evidovaná miera nezamestnanosti sa v júli znížila o 0,20 percentuálneho bodu na 6,70 %. Do práce bolo ihneď pripravených nastúpiť 182 754 uchádzačov o zamestnanie.

Viac

 
15.08.2017

MPSVR SR zruší akreditáciu Resocializačnému stredisku Čistý deň

Keďže minister Ján Richter opakovane zdôrazňoval, že bude zohľadňovať každé nové zistenie v súvislosti s resocializačným strediskom Čistý deň, MPSVR SR na základe novej informácie z Krajského riaditeľstva PZ SR v Trenčíne bezodkladne zruší tomuto zariadeniu akreditáciu.

Viac

15.08.2017

Implementačná agentúra pobeží pre ľudí

Zamestnanci Implementačnej agentúry MPSVR SR sa po prvý raz zapájajú do štafetového behu Od Tatier k Dunaju. Pod heslom „Bežíme pre vás“ sú odhodlaní prekonať 345 km dlhú trať, aby sa spojili pre dobrú vec. Implementačná agentúra realizuje s finančnou podporou Európskej únie projekty zamerané na sociálne začleňovanie a zamestnanosť.

Viac

10.08.2017

Minister rokoval so zástupcom Jaguaru

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter rokoval s riaditeľom výrobného závodu Jaguar Land Rover Nitra Alexandrom Wortbergom. Za účasti splnomocnenca vlády SR pre prípravu a realizáciu strategických parkov Viktora Stromčeka hovorili najmä o zabezpečení a príprave kvalifikovanej pracovnej sily pre rozsiahle kapacity výroby tejto automobilky na Slovensku.

Viac

 
Späť123456 ... 41

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti