Hlavné menu

Aktuality

15.08.2017

MPSVR SR zruší akreditáciu Resocializačnému stredisku Čistý deň

Keďže minister Ján Richter opakovane zdôrazňoval, že bude zohľadňovať každé nové zistenie v súvislosti s resocializačným strediskom Čistý deň, MPSVR SR na základe novej informácie z Krajského riaditeľstva PZ SR v Trenčíne bezodkladne zruší tomuto zariadeniu akreditáciu.

Viac

15.08.2017

Implementačná agentúra pobeží pre ľudí

Zamestnanci Implementačnej agentúry MPSVR SR sa po prvý raz zapájajú do štafetového behu Od Tatier k Dunaju. Pod heslom „Bežíme pre vás“ sú odhodlaní prekonať 345 km dlhú trať, aby sa spojili pre dobrú vec. Implementačná agentúra realizuje s finančnou podporou Európskej únie projekty zamerané na sociálne začleňovanie a zamestnanosť.

Viac

10.08.2017

Minister rokoval so zástupcom Jaguaru

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter rokoval s riaditeľom výrobného závodu Jaguar Land Rover Nitra Alexandrom Wortbergom. Za účasti splnomocnenca vlády SR pre prípravu a realizáciu strategických parkov Viktora Stromčeka hovorili najmä o zabezpečení a príprave kvalifikovanej pracovnej sily pre rozsiahle kapacity výroby tejto automobilky na Slovensku.

Viac

 
09.08.2017

Minister medzi deťmi v letnom tábore

Minister Ján Richter zavítal medzi deti z detských domovov v letnom tábore v Račkovej doline. Ten opäť organizuje pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov, a to v termíne od 5. do 11. augusta 2017.

Galéria

Viac

01.08.2017

Príspevok na financovanie sociálnej služby – upozornenie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky každoročne finančne prispieva verejným aj neverejným poskytovateľom na prevádzkovanie sociálnej služby. Kompetentní sa môžu o tento finančný príspevok uchádzať počas nasledujúcich dvoch mesiacov. Záujemcovia, teda verejní alebo neverejní poskytovatelia sociálnej služby, musia osloviť ministerstvo písomnou formou v termíne od 1.8. do 30.9. Na základe žiadosti im bude pridelená suma na nasledujúci rozpočtový rok.

Viac

20.07.2017

Máme historicky najnižšiu nezamestnanosť

Na Slovensku je bez práce najmenej ľudí od roku 1993. Úrady práce evidovali v júni 221 933 nezamestnaných. Celková miera tak poklesla na historické minimum 8,14 %. Vývoj ekonomiky predpokladá jej ďalší zostup. Zamestnávatelia stále hľadajú desaťtisíce zamestnancov.

Viac

 
11.07.2017

Pomoc pre slovenské opatrovateľky v Rakúsku

Štátny tajomník Branislav Ondruš prijal zástupkyne slovenských opatrovateliek, ktoré pracujú v Rakúsku. Hovorili o problémoch,s ktorými sa prevažne ženy pri odchode za prácou do zahraničia často stretávajú. Spoločne chcú hľadať riešenia a zlepšiť informovanosť opatrovateľov.

Viac

10.07.2017

Ministerstvo kontrolovalo denné stacionáre

Približne 90 % z kontrolovaných denných stacionárov nespĺňa zákonné podmienky. Zistili to zamestnanci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorí navštívili 121 stacionárov prevažne v Prešovskom a v Košickom kraji. Zariadeniam, kde boli odhalené závažné porušenia, rezort vypovie zmluvy.

Galéria

Viac

08.07.2017

Minister odovzdal dotáciu pre zariadenie sociálnych služieb

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter symbolicky odovzdal finančný príspevok Zariadeniu pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka na kúpu špeciálneho osobného motorového vozidla na poskytovanie sociálno-prepravnej služby. Urobil tak pri príležitosti Dňa obce Santovka.

Galéria

Viac

 
06.07.2017

Podpis spolupráce s Asociáciou rodinných sudcov

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa stretol s predsedom Asociácie rodinných sudcov Petrom Rajňákom. Na spoločnom rokovaní podpísali memorandum o spolupráci. Zmluva zaväzuje obidve strany k súčinnosti pri ochrane detí, ale aj práv seniorov, zdravotne postihnutých a ďalších zraniteľných skupín občanov.

Viac

06.07.2017

Obchody sa zatvorili, rodiny boli spolu

Po prvý raz trávili zamestnanci maloobchodu sviatok sv. Cyrila a Metoda so svojimi rodinami a nie v predajniach. Vďaka poslednej novele Zákonníka práce už nebudú musieť chodiť do práce počas všetkých sviatkov. Takúto zmenu uvítali nielen zástupcovia zamestnancov, ale aj zamestnávateľov.

Viac

04.07.2017

Mzdy medziročne vzrástli o viac ako štyri percentá

Mzdy zamestnancov naďalej rastú. V prvom štvrťroku tohto roka bola priemerná hrubá mesačná mzda 1 046 eur. Medziročne sa zvýšila o 4,38 %. V podnikateľskej sfére zarobili ľudia v priemere 1 090 eur, v nepodnikateľskej 908 eur. Vyplýva to zo štatistického zisťovania Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR .

Viac

 
Späť123456 ... 40

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti