Hlavné menu

Aktuality

20.03.2017

Minister prijal francúzskeho veľvyslanca v SR

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter prijal veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku Christophe Leonziho. Stretnutiu dominovali najmä otázky trhu práce a vysoko aktuálna téma podpory Európskeho piliera sociálnych práv. Obidvaja sa zhodli na prehĺbení spolupráce krajín hlavne v sociálnej oblasti.

Galéria

Viac

20.03.2017

Aj celková nezamestnanosť už klesla pod 10 %

Celková nezamestnanosť klesla vo februári tohto roka prvýkrát od decembra 2008 pod desať percent a dosiahla úroveň 9,80 %. Úrady práce vtedy evidovali 248 556 uchádzačov o zamestnanie, čo je o 18 663 menej ako v minulom mesiaci. Ministerstvo pripravuje ďalšie projekty, ktoré pomôžu nezamestnaným ľahšie si nájsť prácu.

Viac

15.03.2017

Rokovanie o správe Európskej komisie o krajine

Minister Ján Richter prijal zástupcu generálneho tajomníka Európskej komisie Jean-Eric Paqueta. Diskutovali o obsahu Správy Európskej komisie o krajine za rok 2017. Po zozbieraní reakcií slovenských orgánov a odbornej verejnosti na zistenia v správe pripraví Komisia pre krajinu špecifické odporúčania na zlepšenia.

Galéria

Viac

 
13.03.2017

Zintenzívnenie spolupráce so Srbskom

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter rokoval so svojím srbským kolegom Aleksandrom Vulinom o podvodných praktikách zahraničných agentúr dočasného zamestnávania, ktoré na Slovensko vysielajú pracovať srbských občanov. Dohodli sa na užšej spolupráci pri odhaľovaní nelegálnej práce.

Galéria

Viac

08.03.2017

Minister rokoval so zástupcami Samsung Electronics

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter prijal zástupcov spoločnosti Samsung Electronics Slovakia, s.r.o. Hlavnou témou rokovania bol nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, ktorý avizuje spoločnosť aj napriek snahe nájsť vhodných zamestnancov na úradoch práce.

Viac

23.02.2017

Minister odovzdal rezortné vyznamenania

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter už po piatykrát odovzdal zlaté, strieborné, bronzové medaily a ďakovné listy, tento raz 23 osobnostiam, ktoré svojou prácou a aktivitami pozdvihli nielen úroveň, ale aj samotné vnímanie sociálnej práce.

Galéria

Viac

 
20.02.2017

Minister Richter prijal nového talianskeho veľvyslanca

Minister Ján Richter prijal na prvej zdvorilostnej návšteve nového veľvyslanca Talianskej republiky na Slovensku Gabriele Meucciho. Diskutovali najmä o vzájomnej spolupráci a podmienkach na slovenskom trhu práce.

Galéria

Viac

20.02.2017

Minister rokoval so srbským veľvyslancom

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter prijal veľvyslanca Srbska v Slovenskej republike Šani Dermaku. Dôvodom boli medializované informácie o zamestnávaní srbských pracovníkov v slovenských podnikoch bez pracovnej zmluvy, a teda aj bez sociálneho poistenia.

Galéria

Viac

20.02.2017

Nezamestnanosť klesá aj v tomto roku

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla 8,64 % a v porovnaní s decembrom 2016 poklesla o 0,12 percentuálneho bodu. Medziročne sa tak znížila o 1,75 p. b. Celková nezamestnanosť bola 10,05% a medzimesačne sa znížila o 0,11p.b., medziročne o 2,13 percentuálneho bodu.

Viac

 
17.02.2017

Niektorí starodôchodcovia si prilepšia

Vyše 100-tisíc starodôchodcom vznikne od januára budúceho roku nárok na zvýšenie dôchodku. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo významnú legislatívnu zmenu - návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Viac

13.02.2017

Medzinárodná vedecká konferencia o ŤZP

Odborníci zo Slovenska aj z Českej republiky na medzinárodnej vedeckej konferencii debatovali o úlohách štátu a práva pri kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia. Nad podujatím prevzali záštitu minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter a dekan Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici Mojmír Mamojka.

Galéria

Viac

06.02.2017

Dohľad v domove dôchodcov v Bratislave

V súvislosti s opakovanými medializovanými informáciami o vysokom počte úmrtí prijímateľov v Domove dôchodcov na Pažítkovej ulici č. 2 v Bratislave vykonali zamestnanci MPSVR SR v tomto zariadení dohľad. Počas decembra 2016 a januára 2017 v zariadení zomrelo 20 prijímateľov sociálnej služby, z toho 12 v posledný minuloročný mesiac a 8 prijímateľov počas prvého mesiaca tohto roka.

Viac

 
Späť123456 ... 37

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti