Hlavné menu

Aktuality

12.12.2017

Kraje dajú na sociálne služby v roku 2018 viac financií

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter rokoval so zástupcami samosprávnych krajov o financovaní sociálnych služieb v roku 2018, najmä v súvislosti s novými pravidlami, ktoré prináša zmena zákona. Očakáva, že samosprávy tiež prispejú viac na chod sociálnych služieb a zároveň zvýšia podporu tých, ktoré dnes chýbajú.

Viac

06.12.2017

Ministerský Mikuláš zavítal medzi deti do detských domovov

Pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša sa aj tento rok rozhodli čelní predstavitelia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zavítať medzi deti, ktoré žijú v detských domovoch. Sladkou nádielkou ich prišli obdariť štátni tajomníci ministerstva práce SR Branislav Ondruš a Ivan Švejna a generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí rodiny Marián Valentovič.

Galéria

Viac

05.12.2017

Digitalizácia komunikácie s poskytovateľmi sociálnych služieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje širší koncept digitalizácie sociálnych služieb. Cieľom je preniesť do digitálnej podoby všetky úkony a komunikáciu, ktoré dnes fungujú výlučne na báze papierovej korešpondencie. Po dokončení sa všetky žiadosti poskytovateľov sociálnych služieb o príspevok budú realizovať výlučne formou jednoduchého elektronického formuláru.

Viac

 
01.12.2017

Výzva na zasielanie nominácií na udelenie rezortných vyznamenaní 2018

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter ocení spoločensky potrebnú prácu zamestnancov rezortu alebo významných osobností, ktoré svojím aktívnym pôsobením výrazne prispeli k rozvoju sociálnej spravodlivosti a sociálnej politiky v Slovenskej republike.

Viac

28.11.2017

Monitoring v denných stacionároch pokračuje

Pracovníci MPSVR SR zrealizovali v septembri ďalší z monitoringov denných stacionárov. Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch, o ktorých sme pred časom informovali, aj teraz sa vyskytli určité varovné signály. Podľa nich mnohé z denných stacionárov nespĺňajú zákonné podmienky a dochádza k zneužívaniu financií, ktoré im zo zákona poskytuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Viac

27.11.2017

Vianočné trhy na ministerstve

Príjemnou predsviatočnou atmosférou ožili aj tento rok vstupné priestory Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave. Návštevníci si v nich môžu vybrať z bohatej ponuky vianočných ozdôb a dekorácií, adventných vencov, medovníkov, ručne robených šperkov, sviečok či domácich pochutín, ktoré vyrobili zdravotne postihnutí občania zo 16 chránených dielní z celého Slovenska. Tradícia podujatia siaha do roku 2009.

Galéria

Viac

 
20.11.2017

Pokles nezamestnanosti pokračoval aj v októbri

Nezamestnanosť klesá už 25 mesiacov za sebou. V októbri tohto roku dosiahla jej celková miera 7,35 % a evidovaná nezamestnanosť sa znížila na 6,14 %. Zamestnávatelia hlásia na úradoch práce desaťtisíce voľných pracovných miest. Ministerstvo preto spustilo ďalšie projekty, cez ktoré chce ľudí bez práce rekvalifikovať podľa ich potrieb.

Viac

16.11.2017

Minister sa stretol so seniormi

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter aj tento rok zavítal medzi seniorov na tradičné celoslovenské stretnutie seniorov. Koná sa každoročne pri príležitosti Mesiaca úcty k starším a je vyjadrením úcty, vďaky a pozornosti tým skôr narodeným. Na tohtoročné stretnutie do Bratislavy prišlo vyše 350 seniorov z celého Slovenska, z ktorých si dvanásti odniesli ocenenie ministra – ďakovný list za vynikajúce výsledky.

Galéria

Viac

13.11.2017

Podpis spolupráce so Srbskom v oblasti zamestnávania

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter rokoval s ministrom práce, zamestnanosti, otázok vojnových veteránov a sociálnych vecí Srbskej republiky Zoranom Đorđevićom o podmienkach zamestnávania srbských občanov na Slovensku. Po stretnutí podpísali protokol o spolupráci v oblasti práce a zamestnávania s cieľom potláčať nelegálne zamestnávanie.

Galéria

Viac

 
07.11.2017

OP Ľudské zdroje priniesol tisícky nových miest

Prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje sa v programovom období na roky 2014 – 2020 podarilo podporiť z Európskeho sociálneho fondu vznik viac ako 66-tisíc nových pracovných miest. Pomoc smerovala najmä mladým do 29 rokov, dlhodobo nezamestnaným, starším, ale aj sociálne vylúčeným. Stav programu hodnotili kompetentní na výročnej konferencii v Bratislave.

Viac

06.11.2017

Minister odovzdal ocenenia Spoločne pre rodinu

Minister práce Ján Richter odovzdal v rámci 17. ročníka medzinárodnej konferencie Mosty v sociálnoprávnej ochrane ocenenia Spoločne pre rodinu. Slávnostný galavečer bol zároveň oslavou 35. výročia založenia spoločnosti priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar.

Galéria

Viac

02.11.2017

Výročná konferencia OP Ľudské zdroje

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje, pripravuje Výročnú konferenciu operačného programu Ľudské zdroje. Uskutoční sa v dňoch 7. - 8. novembra 2017 v hoteli Saffron v Bratislave. Previazaná bude s oslavami 60. výročia založenia Európskeho sociálneho fondu.

Viac

 
Späť123456 ... 43

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti