Hlavné menu

Aktuality

03.07.2020

Inštitút pre výskum práce a rodiny má nového riaditeľa

Novým riaditeľom IVPR je od 3. júla 2020 Roman Joch. Túto funkciu doteraz vykonávala Silvia Porubänová. Roman Joch v minulosti pracoval aj ako poradca predsedu vlády Českej republiky a primátora mesta Praha a v roku 2017 bol poradcom poslanca Európskeho parlamentu.

Viac

01.07.2020

Zmeny pri peňažných príspevkoch na kompenzáciu

Od 1. júla 2020 nastali viaceré zmeny pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, vrátane zvýšenia príspevku na opatrovanie. Zároveň sa zvýšením sumy životného minima upravili aj výšky viacerých peňažných príspevkov na kompenzáciu.

Viac

01.07.2020

Životné minimum sa zvyšuje o 2,2%

Životné minimum aj tento rok porástlo. Jeho suma sa pre prvú plnoletú fyzickú osobu zvýšila na 214,83 eura, pre druhú plnoletú fyzickú osobu na 149,87 eura a pre nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa na 98,08 eura mesačne. Životné minimum, ako aj príspevky a dávky naň naviazané stúpnu o 2,2%.

Viac

 
30.06.2020

Dobro detí oddelených rodičov na prvom mieste

Sociálna a rodinná politika je jednou z principiálnych priorít ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka. Dobro detí musí byť na prvom mieste. Minister Krajniak sa na spoločnom rokovaní dohodol na spolupráci so zástupcami rodičov, ktorí upozorňujú na nespravodlivé rozhodovanie ohľadom rodičovských práv v prípade pridelenia dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov.

Viac

30.06.2020

Príspevky prvej pomoci aj za jún

Od zajtra, 1. júla, môžu záujemcovia žiadať o príspevky v rámci projektu „Prvá pomoc“ za mesiac jún. Termín na podanie májových výkazov, resp. žiadostí s výkazmi uplynie SZČO, ktorí žiadajú o príspevok cez opatrenie 2, dnes o polnoci. Zamestnávatelia žiadajú májové príspevky na mzdy zamestnancov až do 31. júla 2020.

Viac

30.06.2020

Mimoriadna situácia ovplyvňuje aj platenie odvodov od júla

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a vláda prijali počas šírenia pandémie koronavírusu viaceré významné legislatívne zmeny a opatrenia na pomoc SZČO. Aj keď sa núdzový stav skončil v polovici júna, naďalej trvá mimoriadna situácia. Tá od 1. júla ovplyvňuje platenie a výšky odvodov do Sociálnej poisťovne.

Viac

 
29.06.2020

100 dní nonstop pomáhame ľuďom

Za sto dní vyplatilo ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny pod vedením Milana Krajniaka vyše 499 000 000 eur, čím pomohlo viac ako miliónu obyvateľov, mnohým opakovane každý mesiac.

„Keď som prišiel na ministerstvo, kládol som si tú najpodstatnejšiu otázku: Ako vieme pomôcť čo najviac ľuďom v čo najkratšom čase a čo najväčším objemom peňazí alebo materiálnej pomoci? Riešenie sme museli nájsť okamžite. A tak každý deň pomáhame 10 000 ľuďom sumou 5 miliónov eur,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Viac

26.06.2020

Obetiam týrania musíme pomáhať spoločne

Každoročne si 26. júna pripomíname Medzinárodný deň na podporu obetí týrania, ktorý vyhlásila Organizácia spojených národov v roku 1997. Pomoc obetiam je medzirezortnou problematikou, ktorá nie je možná bez koordinácie polície, sociálnej podpory a zdravotníckych služieb. Ministerstvo je neoddeliteľnou súčasťou tejto spolupráce a už roky prijíma opatrenia na pomoc a ochranu všetkým obetiam týrania.

Viac

24.06.2020

Bezpečnejšie pracoviská, menej závažných úrazov

V minulom roku skontrolovali inšpektoráty práce viac ako 28-tisíc zamestnávateľov, vrátane podnikateľov bez zamestnancov. Sledovali u nich najmä dodržiavanie ustanovení Zákonníka práce, zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci či nelegálne zamestnávanie. Spolu zistili 48 872 nedostatkov, čo je oproti roku 2018 nárast o 3,9 %. Pozitívnou správou však je, že klesá počet pracovných úrazov.

Viac

 
23.06.2020

Minister Krajniak prijal rakúsku veľvyslankyňu

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak prijal na rezorte veľvyslankyňu Rakúskej republiky na Slovensku Margit Bruck-Friedrich. Veľvyslankyňa ocenila disciplinovanosť občanov Slovenska, ktorá by podľa nej mohla byť príkladom pre Rakúsko. Zároveň zdôraznila dôležitosť pokračovať v starostlivosti o vzájomnú spoluprácu.

Viac

23.06.2020

Viac podporených opatrovateliek v obciach do 1000 obyvateľov

Podpora opatrovateľskej služby z eurofondov pre obce do 1000 obyvateľov sa ešte viac rozširuje. Od 10. júna 2020 môžu už zapojené obce, ale aj úplné nové, získať finančný príspevok na mzdu väčšieho počtu opatrovateliek. Stačí, ak o to prejavia záujem a zapoja sa v súlade s aktualizovaným Oznámením o možnosti predkladania žiadosti na zapojenie sa.

Viac

22.06.2020

Zamestnávateľom a SZČO už odišlo viac ako 300 miliónov eur

Za máj vyplatili úrady práce, sociálnych vecí a rodiny žiadateľom o príspevky prvej pomoci už viac ako 61 miliónov eur. Spolu s marcovými a aprílovými príspevkami tak odišlo na podporu udržania pracovných miest, činnosti SZČO a zamestnancom bez príjmu cez 310 miliónov eur.

Viac

 
Späť123456 ... 63

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk