Hlavné menu

Aktuality

20.01.2017

Nezamestnanosť klesala po celý rok 2016

Pokles nezamestnanosti sa nezastavil ani v decembri. V poslednom mesiaci minulého roka klesla evidovaná nezamestnanosť na 8,76 %, oproti novembru 2016 je to pokles o 0,02 p.b. Celková miera sa znížila medzimesačne o 0,08 p.b. na 10,16 %. Za dvanásť mesiacov sa tak celkový počet ľudí bez práce znížil o takmer 55-tisíc. Minulý rok bol zároveň aj rokom historicky najvyššej zamestnanosti na Slovensku.

Viac

12.01.2017

Spolupráca s Luxemburskom pri osvojeniach

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže podpísalo protokol o spolupráci s Adopčným servisom Ministerstva vzdelávania, detí a mládeže Luxemburského veľkovojvodstva. Týka sa medzištátnych osvojení. Na základe podpísanej zmluvy budú mať možnosť slovenské deti, o ktoré nemá dlhodobo nikto záujem, nájsť nový domov v tejto vyspelej krajine.

Viac

09.01.2017

Sociálni partneri riešili aktuálne spoločenské témy

Sociálni partneri diskutovali na mimoriadnom predsedníctve Hospodárskej a sociálnej rady SR o rozšírení zákazu maloobchodného predaja počas sviatkov aj o úprave pravidiel uzatvárania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Zároveň otvorili otázku možného zavedenia sektorovej minimálnej mzdy a problematiku gastrolístkov.

Viac

 
20.12.2016

Nezamestnanosť sa dostala pod hranicu 9 %

Evidovaná miera nezamestnanosti je už pod hranicou deviatich percent, v novembri tohto roku dosiahla 8,78 %. Naposledy bola na podobnej úrovni koncom roka 2008. Výraznejšie sa znížila aj celková nezamestnanosť. Oproti októbru klesla o 0,26 percentuálneho bodu na 10,24 %, medziročne sa znížila o viac ako 2 %.

Viac

20.12.2016

Rezortné vyznamenania za rok 2016

Organizácia spojených národov vyhlásila 20. február za univerzálny medzinárodný sviatok - Svetový deň sociálnej spravodlivosti, ktorý sa od roku 2009 každoročne oslavuje. Tento sviatok považuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za vhodnú príležitosť na udelenie rezortných vyznamenaní.

Viac

15.12.2016

Spolupráca pri zefektívnení rekvalifikácií

Kľúčovým predpokladom riešenia krízového nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily pre potreby priemyslu je nastavenie efektívneho spôsobu rekvalifikácie nezamestnaných v spolupráci úradov práce so zamestnávateľskými organizáciami. Zhodli sa na tom štátny tajomník ministerstva Branislav Ondruš a zástupcovia priemyselných zväzov.

Viac

 
13.12.2016

Aj rok 2017 je rokom významných opatrení pre ľudí

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo sériu opatrení, vďaka ktorým si aj v tomto roku prilepšia rodiny s malými deťmi, opatrovatelia príbuzných, nízkopríjmoví zamestnanci či starodôchodcovia. Zároveň viac podporí tých, ktorí majú reálny záujem pracovať.

Viac

12.12.2016

Historicky prvé sčítanie ľudí bez domova

V Bratislave, ako v prvom meste na Slovensku, sa uskutočnilo sčítanie ľudí bez domova. Čiastočné výsledky dnes zverejnil Inštitút pre výskum práce a rodiny, organizácia MPSVR SR, ktorý sčítanie zrealizoval v spolupráci s magistrátom hlavného mesta SR a mimovládnymi organizáciami.

Viac

08.12.2016

Na Rade najmä o mladých a zamestnancoch

Zamestnanosť mladých ľudí, zlepšenie postavenia Rómov, vysielanie zamestnancov do zahraničia či Európsky pilier sociálnych práv dominovali poslednému zasadnutiu ministrov práce, rodiny a sociálnych záležitostí pod taktovkou slovenského predsedníctva.

Viac

 
07.12.2016

Mikuláš v detských domovoch

Aj tento rok pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša navštívili štátni tajomníci a vedúci služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR detské domovy na viacerých miestach Slovenska.

Galéria

Viac

02.12.2016

Spolu za lepšie služby zamestnanosti

V európskej únii je bez práce viac ako 20 miliónov ľudí. Generálni riaditelia verejných služieb zamestnanosti v Bratislave diskutovali o zefektívnení pomoci pre nezamestnaných, a to najmä tých, ktorí nepracovali už viac ako rok.

Galéria

Viac

30.11.2016

Sociálna ekonomika ako kľúčový hráč

Minister Ján Richter otvoril za účasti predsedu vlády Roberta Fica medzinárodnú odbornú konferenciu o sociálnej ekonomike ako kľúčovom hráčovi v poskytovaní efektívnych odpovedí na súčasné spoločenské zmeny v EÚ a vo svete.

Galéria

Viac

 
Späť123456 ... 36

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti