Hlavné menu

Aktuality

19.04.2018

Nezamestnaných ľudí ubudlo aj v marci

Pokles nezamestnanosti pokračoval aj v marci tohto roku. Miera evidovanej nezamestnanosti sa znížila už na 5,55 %, čo je oproti februáru o 0,17 percentuálneho bodu menej. Celková miera sa zastavila na 6,77 %. Zamestnanie si našli najmä dlhodobo nezamestnaní a mladí do 29 rokov. Úrady práce evidovali viac ako 77-tisíc pracovných miest.

Viac

13.04.2018

Kontroly v roku 2017 odhalili opäť viac nelegálne zamestnaných ľudí

Kontrolóri inšpektorátov práce a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny odhalili v minulom roku 3 384 nelegálne zamestnaných osôb. Je to o 460 viac ako v roku 2016. Zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania porušilo 1 226 zamestnávateľov. Dostali pokuty vo výške takmer 5 miliónov eur.

Viac

20.03.2018

Nezamestnanosť klesla aj vo februári

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku klesla vo februári medzimesačne o 0,16 percentuálneho bodu na úroveň 5,72 %. Medziročne sa znížila o 2,67 p. b. Do práce bolo pripravených ihneď nastúpiť 158 444 uchádzačov o zamestnanie. Na úradoch práce nahlásili zamestnávatelia 78 388 voľných pracovných miest, najviac ich je v Bratislavskom a Trnavskom kraji.

Viac

 
18.03.2018

Štátny tajomník Branislav Ondruš na paralympiáde

Slovenských športovcov na zimných paralympijských hrách 2018 v juhokórejskom PyeongChangu povzbudzoval aj štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš. Slovensko sa v celkovej bilancii krajín, ktoré sa na ZPH 2018 zúčastnili, umiestnilo na siedmom mieste.

Galéria

Viac

14.03.2018

Na ministerstve práce sa konali veľkonočné trhy chránených dielní

Sviatky Veľkej noci v uplynulých dňoch dotvorila v priestoroch MPSVR SR atmosféra veľkonočných trhov chránených dielní z celého Slovenska. Na tomto tradičnom podujatí tento rok svoje umenie a šikovnosť predstavili chránené dielne v termíne od 12. marca do 14. marca 2018. Sprístupnené boli aj pre širokú verejnosť.

Galéria

Viac

01.03.2018

Projekt Podpora opatrovateľskej služby bude pokračovať

Končiaci sa, v poradí už druhý Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby potvrdil, že terénna forma sociálnej služby v domácom prostredí je veľmi žiadanou službou. Zároveň je aj efektívnym nástrojom na zotrvanie odkázaných ľudí v prirodzenom domácom prostredí v súlade s princípmi uplatňovanými v medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch, ale aj s princípmi EÚ o rozvoji sociálnych služieb.

Viac

 
28.02.2018

Opatrovateľský príspevok od leta výrazne stúpne

MPSVR SR pokračuje v zásadnom zvyšovaní pomoci a v ústretových krokoch smerom k ťažko zdravotne postihnutým ľuďom. Po minuloročnej tzv. malej novele pripravilo, opäť v spolupráci so samotnými zástupcami týchto občanov, avizovanú komplexnú novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Viac

27.02.2018

Minister rokoval so zástupcami Slovenského živnostenského zväzu

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter prijal zástupcov Slovenského živnostenského zväzu. Diskutovali najmä o možnosti zastúpenia živnostníkov pri sociálnom dialógu, napr. v Sektorových radách, ktoré sú dôležitým prvkom pri tvorbe Národnej sústavy kvalifikácií a Národnej sústavy povolaní.

Viac

23.02.2018

Minister práce Ján Richter odovzdal rezortné vyznamenania

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter odovzdal už po šiestykrát zlaté, strieborné, bronzové medaily a ďakovné listy za významnú, ľudsky prínosnú sociálnu prácu a aktivity prispievajúce k rozvoju a pozdvihnutiu úrovne sociálnej politiky na Slovensku. Rezortné vyznamenania udeľuje minister práce od roku 2009, tohtoročné bolo jubilejné - desiate.

Galéria

Viac

 
20.02.2018

Evidovaná nezamestnanosť zostáva pod hranicou 6 %

Miera evidovanej nezamestnanosti poklesla v januári o 0,06 percentuálneho bodu na 5,88 %. Celková nezamestnanosť dosiahla 7,12 % a medziročne sa tak znížila o takmer 3 percentuálne body. Z evidencie odišli najmä dlhodobo nezamestnaní a pribudlo viac ako 5 500 voľných pracovných miest. Pozitívne sa vyvíja nezamestnanosť aj v najmenej rozvinutých regiónoch.

Viac

15.02.2018

Prognózy vývoja na trhu práce pomôžu zlepšiť politiky štátu

V čase, keď nedostatok kvalifikovaných zamestnancov predstavuje vážnu hrozbu pre ďalší rozvoj podnikov a celého hospodárstva SR, je prioritou vlády zosúladenie vzdelávania a prípravy pre trh práce s aktuálnymi a očakávanými budúcimi požiadavkami zamestnávateľov. Ich monitorovanie a predvídanie si vyžaduje aktívnu spoluprácu ministerstiev so sociálnymi partnermi.

Galéria

Viac

09.02.2018

Významné zmeny v sociálnoprávnej ochrane detí

Zmeny, ktoré umožnia zvýšiť kvalitu výkonu a zlepšiť podmienky v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ale najmä vytvoria podmienky na zvýšenie dostupnosti rôznych foriem odbornej pomoci ohrozeným rizikovým rodinám prináša novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Jej schválenie v parlamente minister Richter mimoriadne ocenil.

Viac

 
Späť123456 ... 44

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti