Hlavné menu

Aktuality

20.02.2017

Minister Richter prijal nového talianskeho veľvyslanca

Minister Ján Richter prijal na prvej zdvorilostnej návšteve nového veľvyslanca Talianskej republiky na Slovensku Gabriele Meucciho. Diskutovali najmä o vzájomnej spolupráci a podmienkach na slovenskom trhu práce.

Galéria

Viac

20.02.2017

Minister rokoval so srbským veľvyslancom

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter prijal veľvyslanca Srbska v Slovenskej republike Šani Dermaku. Dôvodom boli medializované informácie o zamestnávaní srbských pracovníkov v slovenských podnikoch bez pracovnej zmluvy, a teda aj bez sociálneho poistenia.

Galéria

Viac

20.02.2017

Nezamestnanosť klesá aj v tomto roku

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla 8,64 % a v porovnaní s decembrom 2016 poklesla o 0,12 percentuálneho bodu. Medziročne sa tak znížila o 1,75 p. b. Celková nezamestnanosť bola 10,05% a medzimesačne sa znížila o 0,11p.b., medziročne o 2,13 percentuálneho bodu.

Viac

 
17.02.2017

Niektorí starodôchodcovia si prilepšia

Vyše 100-tisíc starodôchodcom vznikne od januára budúceho roku nárok na zvýšenie dôchodku. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo významnú legislatívnu zmenu - návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Viac

13.02.2017

Medzinárodná vedecká konferencia o ŤZP

Odborníci zo Slovenska aj z Českej republiky na medzinárodnej vedeckej konferencii debatovali o úlohách štátu a práva pri kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia. Nad podujatím prevzali záštitu minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter a dekan Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici Mojmír Mamojka.

Galéria

Viac

06.02.2017

Dohľad v domove dôchodcov v Bratislave

V súvislosti s opakovanými medializovanými informáciami o vysokom počte úmrtí prijímateľov v Domove dôchodcov na Pažítkovej ulici č. 2 v Bratislave vykonali zamestnanci MPSVR SR v tomto zariadení dohľad. Počas decembra 2016 a januára 2017 v zariadení zomrelo 20 prijímateľov sociálnej služby, z toho 12 v posledný minuloročný mesiac a 8 prijímateľov počas prvého mesiaca tohto roka.

Viac

 
06.02.2017

Minister Richter rokoval s veľvyslancom USA

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Spojených štátov amerických v Slovenskej republike Adama H. Sterlinga. Hovorili najmä o boji s dlhodobou nezamestnanosťou a o nedostatku kvalifikovaných zamestnancov. Dotkli sa aj medzinárodných adopcií či únosov detí rodičmi.

Galéria

Viac

30.01.2017

Zmluva s Japonskom o sociálnom zabezpečení

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska v SR J. E. Jun Shimmi podpísali Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení. V súčasnosti pôsobí na Slovensku 51 japonských spoločností, ktoré vytvárajú cca 10 650 pracovných miest.

Viac

20.01.2017

Nezamestnanosť klesala po celý rok 2016

Pokles nezamestnanosti sa nezastavil ani v decembri. V poslednom mesiaci minulého roka klesla evidovaná nezamestnanosť na 8,76 %, oproti novembru 2016 je to pokles o 0,02 p.b. Celková miera sa znížila medzimesačne o 0,08 p.b. na 10,16 %. Za dvanásť mesiacov sa tak celkový počet ľudí bez práce znížil o takmer 55-tisíc. Minulý rok bol zároveň aj rokom historicky najvyššej zamestnanosti na Slovensku.

Viac

 
12.01.2017

Spolupráca s Luxemburskom pri osvojeniach

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže podpísalo protokol o spolupráci s Adopčným servisom Ministerstva vzdelávania, detí a mládeže Luxemburského veľkovojvodstva. Týka sa medzištátnych osvojení. Na základe podpísanej zmluvy budú mať možnosť slovenské deti, o ktoré nemá dlhodobo nikto záujem, nájsť nový domov v tejto vyspelej krajine.

Viac

09.01.2017

Sociálni partneri riešili aktuálne spoločenské témy

Sociálni partneri diskutovali na mimoriadnom predsedníctve Hospodárskej a sociálnej rady SR o rozšírení zákazu maloobchodného predaja počas sviatkov aj o úprave pravidiel uzatvárania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Zároveň otvorili otázku možného zavedenia sektorovej minimálnej mzdy a problematiku gastrolístkov.

Viac

20.12.2016

Nezamestnanosť sa dostala pod hranicu 9 %

Evidovaná miera nezamestnanosti je už pod hranicou deviatich percent, v novembri tohto roku dosiahla 8,78 %. Naposledy bola na podobnej úrovni koncom roka 2008. Výraznejšie sa znížila aj celková nezamestnanosť. Oproti októbru klesla o 0,26 percentuálneho bodu na 10,24 %, medziročne sa znížila o viac ako 2 %.

Viac

 
Späť123456 ... 36

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti