Hlavné menu

Aktuality

27.04.2017

Otvorili sme najväčší pracovný veľtrh

Minister práce Ján Richter otvoril najväčší slovenský veľtrh práce JOB EXPO 2017. Na jeho siedmom ročníku ponúka viac ako 31-tisíc voľných pracovných miest 179 slovenských a 50 zahraničných zamestnávateľov. Veľtrh organizuje v priestoroch agrokomplexu NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v dňoch 27. – 28. apríla 2017.

Viac

24.04.2017

Vyhodnotenie bratislavského sčítania ľudí bez domova

V Bratislave, ako v prvom meste na Slovensku, sa na sklonku minulého roka uskutočnilo sčítanie ľudí bez domova. Záverečnú správu zverejnil Inštitút pre výskum práce a rodiny, organizácia MPSVR SR, ktorý sčítanie zrealizoval v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR a mimovládnymi organizáciami.

Viac

20.04.2017

Minister udelil podnikateľom medailu

Pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory odovzdal minister Ján Richter jej predsedovi Petrovi Mihókovi pamätnú medailu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Urobil tak na zhromaždení delegátov komory v Bratislave.

Viac

 
20.04.2017

Evidovaná nezamestnanosť sa priblížila k 8 %

Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v marci tohto roku tesne k hranici osem percent. Rovnako ako celková miera sa medzimesačne znížila o 0,35 percentuálneho bodu. Z evidencie uchádzačov o prácu odišlo 9 661 osôb. Na úradoch práce nahlásili zamestnávatelia takmer 45-tisíc voľných pracovných miest.

Viac

12.04.2017

Kampaň proti sexuálnemu násiliu „PRETOŽE HOVORÍM NIE“

V utorok 11. apríla 2017 sa spustila celoštátna mediálna kampaň „PRETOŽE HOVORÍM NIE“ zameraná na prevenciu sexuálneho násilia v intímnych vzťahoch medzi mladými ľuďmi prostredníctvom zvýšenia povedomia a informovanosti o tomto závažnom probléme.

Viac

11.04.2017

Inšpektori odhalili tisícky nelegálnych zamestnancov

Odhalených prípadov čiernej práce pribúda. Inšpektori v minulom roku skontrolovali najviac zamestnávateľov aj zamestnancov za posledné roky. Nelegálne pracovalo 2 924 ľudí, za čo uložili pokuty v celkovej sume 4 144 800 eur.

Viac

 
06.04.2017

Veľkonočné trhy chránených dielní na ministerstve

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR tradične aj tento rok uskutočnilo vo svojich priestoroch Veľkonočné trhy chránených dielní. Zaujímavý veľkonočný tovar prišli do priestorov ministerstva ponúknuť ľudia z 21 chránených dielní z celého Slovenska.

Galéria

Viac

05.04.2017

Minister reaguje na vyslovenie nedôvery

Práva a bezpečnosť klientov v resocializačnom zariadení Čistý deň v Galante sú v plnej miere zabezpečené. Sociálni kurátori sú s nimi v mimoriadnom kontakte. Minister Ján Richter odmieta branie detí za rukojemníkov pre politické ambície jednotlivcov, ktorí traumatizujú verejnosť neoverenými až bulvárnymi informáciami.

Viac

31.03.2017

Minister Richter rokoval s ministrom zdravotníctva

Minister Ján Richter na pôde ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny privítal ministra zdravotníctva Tomáša Druckera. Pozornosť zamerali na viacero tém, ktoré sú prienikové medzi oboma rezortmi, predovšetkým na oblasť sociálnych služieb a medicínskych úkonov v nich, ďalej na resocializáciu a napokon sa venovali aj jednotnej lekárskej posudkovej činnosti.

Galéria

Viac

 
30.03.2017

Slovenská a Česká tripartita rokovala neďaleko Prahy

V prostredí zámku Štiřín v Kamenici pri Prahe dnes rokovali zástupcovia Hospodárskej a sociálnej rady Slovenska a Česka. Tripartitné rokovanie sa nieslo v znamení aktuálnych tém Európskeho piliera sociálnych práv, Európskej smernice o vysielaní pracovníkov, ale aj vývoji a dôsledkov digitálnej ekonomiky, automatizácie a robotizácie na pracovné trhy a sociálne systémy.

Viac

29.03.2017

VÝZVA - zapojenie sa do projektu Terénna sociálna práca

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnila Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I pre organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova.

Viac

20.03.2017

Minister prijal francúzskeho veľvyslanca v SR

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter prijal veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku Christophe Leonziho. Stretnutiu dominovali najmä otázky trhu práce a vysoko aktuálna téma podpory Európskeho piliera sociálnych práv. Obidvaja sa zhodli na prehĺbení spolupráce krajín hlavne v sociálnej oblasti.

Galéria

Viac

 
Späť123456 ... 38

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti