Hlavné menu

Žiadosť o jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti

Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti slúži na podporu osamostatnenia sa dieťaťa.

Podrobnejšie informácie o príspevku

Elektronická žiadosť o príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti

Žiadosť o jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti (.pdf)

Žiadosť o jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti (.rtf)

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti